Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Uočavanje prometnih uvjeta i situacije

S kojim se problemom  suočava vozač sa slabijom oštrinom vida u situaciji prikazanoj na slici?

<p>
	S kojim se problemom  suočava vozač sa slabijom oštrinom vida u situaciji prikazanoj na slici?</p>
kasnije uočava prometnu situaciju
slabom prilagodbom na svjetlo i tamu
smanjenim vremenom za reagiranje na opasne situacije

Informacije

Vozač koji ima slabiju oštrinu vida kasnije uočava prometnu situaciju, zbog čega mu ostaje manje vremena za reagiranje na opasne situacije.

Odaberi pitanje