Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Uočavanje prometnih uvjeta i situacije

O čemu ovisi kvaliteta percepcije prometnog znaka?

o udaljenosti s koje se uočava
o snazi automobila kojim vozač upravlja
o brzini vožnje

Informacije

Percepcija podrazumijeva složeni psihički proces doživljavanja predmeta i pojava u cjelini. Kvalitete pecepcije prometnog znaka ovisi o: - o udaljenosti s koje se uočava, - o sposobnostima vozača, - o uočljivosti, - o brzini vožnje

Odaberi pitanje