Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Prometna pravila

Što se smatra prekidom kretanja vozila na cesti u trajanju do tri minute osim prekida koji se čini da bi se postupilo po prometnom znaku ili pravilu?

zaustavljanje vozila
parkiranje vozila

Informacije

Zaustavljanje je prekid kretanja vozila na cesti u trajanju do tri minute, osim prekida koji se čini da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se upravlja prometom.

Odaberi pitanje