Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Prometna pravila

Što je dužan učiniti vozač koji se vozilom uključuje u promet na cesti?

propustiti sva vozila koja se kreću cestom na koju se uključuje
propustiti samo vozila koja mu dolaze ususret
propustiti sve pješake koji se kreću cestom na koju se uključuje

Informacije

Radnju uključivanja vozila u promet vozač mora obaviti na sljedeći način: - uvjeriti se da tu radnju može obaviti sigurno, - uključiti pokazivač smjera, - uključiti se u promet vodeći računa o brzini i razmaku, - nakon uključivanja isključiti pokazivač smjera i ubrzati vozilo. Vozač koji se uključuje u promet na cesti ili drugoj prometnoj površini dužan je propustiti sva vozila i pješake koji se kreću cestom, odnosno prometnom površinom na koju se uključuje.

Odaberi pitanje