Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Prometna pravila

Smijete li se svojim vozilom kretati srednjom prometnom trakom na cesti u situaciji prikazanoj na slici?

<p>
	Smijete li se svojim vozilom kretati srednjom prometnom trakom na cesti u situaciji prikazanoj na slici?</p>
smijete kada pretičete vozila koja se kreću sporije
smijete kada se morate zaustaviti zbog kvara na vozilu
ne smijete jer je ta traka namijenjena samo za spora vozila

Informacije

Na cesti s kolnikom za promet vozila u oba smjera na kojem postoje tri prometne trake vozač se ne smije vozilom kretati prometnom trakom koja se nalazi uz lijevi rub kolnika u smjeru kretanja. Vozač se u ovoj situaciji smije koristiti srednjom prometnom trakom isključivo iz razloga pretjecanja vozila u situaciji kada tu prometnu traku ne koriste vozila iz suprotnog smjera, a to mu dopušta dvostruka kombinirana crta na kolniku.

Odaberi pitanje