Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Prometna pravila

Koliki najmanji razmak mora biti od obilježenog pješačkog prijelaza i parkiranog vozila?

15 metara
5 metara
4 metra

Informacije

Najmanji razmak od obilježenog pješačkog prijelaza i parkiranog vozila mora biti 5 metara.

Odaberi pitanje