Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Prometna pravila

Koliki mora biti najmanji razmak od raskrižja i zaustavljenog i prarkiranog vozila?

5 metara
3 metra
4 metra

Informacije

Razmak od raskrižja i zaustavljenog ili parkiranog vozila mora biti najmanje 5 metara.

Odaberi pitanje