Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Prometna pravila

Kolika mora biti najmanja širina slobodnog prolaza na dijelu ceste od zaustavljenog ili parkiranog vozila do suprotnog ruba kolnika?

5 metara
4 metra
3 metra

Informacije

Najmanja širina slobodnog prolaza na dijelu ceste od zaustavljenog ili parkiranog vozila do suprotnog ruba kolnika mora biti najmanje 4 metra.

Odaberi pitanje