Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Prometna pravila

Kolika mora biti najmanja širina slobodnog prolaza na dijelu ceste od zaustavljenog ili parkiranog vozila do pune uzdužne crte na kolniku?

5 metera
4 metra
3 metra

Informacije

Najmanja širina slobodnog prolaza na dijelu ceste od zaustavljenog ili parkiranog vozila do pune uzdužne crte mora biti najmanje 3 metra.

Odaberi pitanje