Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Prometna pravila

Koju prometnu traku mora koristiti vozač koji se vozilom uključuje u promet na autocesti u situaciji prikazanoj na slici?

<p>
	Koju prometnu traku mora koristiti vozač koji se vozilom uključuje u promet na autocesti u situaciji prikazanoj na slici?</p>
traku za zaustavljanje u nuždi
desnu prometnu traku
traku za ubrzavanje

Informacije

Prometna traka za ubrzavanje je dio kolnika namijenjen za uključivanje vozila u prometni tok sa sporedne ceste ili drugih prilaznih cesta, primjerice s objekata pokraj ceste (benzinskih crpki, parkirališta, motela i sl.).

Odaberi pitanje