Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Prometna pravila

Kako treba postupiti vozač vozila koji se svojim vozilom kreće unatrag u situaciji kao što je prikazana na slici?

<p>
	Kako treba postupiti vozač vozila koji se svojim vozilom kreće unatrag u situaciji kao što je prikazana na slici?</p>
propustiti vozilo koje dolazi iz suprotnog smjera
propustiti vozilo koje dolazi iza njegovog vozila
uključiti sve pokazivače smjera

Informacije

Vozač koji se namjerava kretati svojim vozilom unatrag može to učiniti samo na kratkom dijelu ceste i ako time ne ugrožava ili ometa druge sudionike u prometu. Za vrijeme kretanja unatrag na vozilu moraju biti uključeni svi pokazivači smjera i vozač se je dužan kretati onom stranom kojom se do tada kretao vožnjom unaprijed. Kada se vozač kreće unatrag, dužan je propustiti vozilo koje dolazi iza njegova vozila.

Odaberi pitanje