Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Prometna pravila

Kako ćete postupiti u slučaju požara na vašem vozilu za vožnje u tunelu?

zaustaviti vozilo i isključiti motor vozila
ako se požar ne može ugasiti, napustiti vozilo i krenuti prema skloništu
nastaviti voziti do izlaska iz tunela

Informacije

U slučaju požara vešeg vozila u tunelu približiti ćete svoje vozilo što bliže desnom rubu kolnika ako niste u blizini ugibališta u tunelu i isključit ćete motor. Pokušat ćete ugasiti požar ukoliko imate aparat za gašenje požara ili je dostupan u tunelu. Ako ga ne možete ugasiti, napustite vozilo i krenite prema najblžem skloništu (vidi evakuacijske crte).

Odaberi pitanje