Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Prometna pravila

Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

<p>
	Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?</p>
proći prije tramvaja
propustiti tramvaj

Informacije

Na raskrižju ili pri susretu s vozilom koje se kreće po tračnicama vozač je dužan propustiti takvo vozilo bez obzira s koje strane ono dolazi, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno. U situaciji na slici propustit ćemo tramvaj.

Odaberi pitanje