Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Prometna pravila

Kako ćete postupiti ako se nađete u situaciji prikazanoj na slici?

<p>
	Kako ćete postupiti ako se nađete u situaciji prikazanoj na slici?</p>
pravodobno uočiti i procijeniti prometnu situaciju
voziti prije vozila iz suprotnog smjera
propustiti vozilo iz suprotnog smjera

Informacije

U situaciji na slici dužni smo pravodobno uočiti i procijeniti prometnu situaciju i propustiti vozilo iz suprotnog smjera.

Odaberi pitanje