Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Prometna pravila

Kako ćete postupiti ako se nađete u situaciji prikazanoj na slici?

<p>
	Kako ćete postupiti ako se nađete u situaciji prikazanoj na slici?</p>
pravodobno uočiti i procijeniti prometnu situaciju
ako nailazi vozilo iz suprotnog smjera, propustiti ga
nastaviti vožnju uz povećan oprez

Informacije

U situaciji na slici vozač je dužan pravodobno uočiti i procijeniti prometnu situaciju i nastaviti vožnju uz povećan oprez.

Odaberi pitanje