Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Prometna pravila

Kako ćete postupiti ako se nađete u situaciji prikazanoj na slici?

<p>
	Kako ćete postupiti ako se nađete u situaciji prikazanoj na slici?</p>
propustiti vozilo policije
voziti prije vozila hitne pomoći
propustiti vozilo hitne pomoći

Informacije

U situaciji na slici dužni smo propustiti vozilo policije i vozilo hitne pomoći.

Odaberi pitanje