Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Prometna pravila

Kako ćete postupiti ako se nađete u situaciji prikazanoj na slici?

<p>
	Kako ćete postupiti ako se nađete u situaciji prikazanoj na slici?</p>
propustiti plavi automobil
voziti prije plavog automobila
propustiti vozilo ako nailazi s lijeve strane

Informacije

Sudionici u prometu dužni su postupati u skladu sa prometnim znakovima postavljenim na raskrižju. Vozila koja se kreću po cesti s pravom prednosti (deblja linija na dopunskoj ploči) imaju prednost. Između vozila na cesti s pravom prednosti u situaciji  kao na slici, vrijedi pravilo desne strane. Na raskrižju cesta iste važnosti ili u susretu s drugim vozilom vozač je dužan propustiti vozilo koje nailazi s njegove desne strane. Shodno tome, dužni smo propustiti plavi automobil jer nam nailazi sa naše desne strane;

Odaberi pitanje