Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Prometna pravila

Kako ćete postupiti ako se nađete u situaciji prikazanoj na slici?

<p>
	Kako ćete postupiti ako se nađete u situaciji prikazanoj na slici?</p>
propustiti vozača bicikla
ubrzati i skrenuti ispred vozača bicikla udesno

Informacije

U situaciji na slici dužan sam propustiti vozača bicikla.

Odaberi pitanje