Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Prometna pravila

Kako ćete, kao vozač sivog automobila koji vozi ravno u situaciji prikazanoj na slici, postupiti na raskrižju cesta iste važnosti?

<p>
	Kako ćete, kao vozač sivog automobila koji vozi ravno u situaciji prikazanoj na slici, postupiti na raskrižju cesta iste važnosti?</p>
propustiti plavi automobil
voziti prije plavog automobila
dogovoriti se oko propuštanja

Informacije

Na raskrižju cesta iste važnosti ili u susretu s drugim vozilom vozač je dužan propustiti vozilo koje nailazi s njegove desne strane. U situaciji na slici dužni smo propustiti plavi automobil.

Odaberi pitanje