Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Prometna pravila

Je li vozač dužan nakon pretjecanja drugog vozila dati znak pokazivačem smjera da se namjerava vratiti na prometnu traku kojom se kretao prije pretjecanja?

dužan je
nije dužan

Informacije

Pretjecanje je postupak prolaženja vozilom pokraj drugog vozila koje se kreće u istom smjeru i u pravilu se obavlja sa lijeve strane vozila. Vozač je dužan druge sudionike pravovremeno obavijestiti pokazivačem smjera o izvođenju svoje radnje pretjecanja (lijevi pokazivač), a nakon izvedene radnje vozač nije dužan dati znak da se namjerava vratiti na prometnu traku kojom se kretao prije pretjecanja.

Odaberi pitanje