Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Ponašanje sudionika u prometu

Vozite cestom kao u situaciji na slici. Koju opasnost trebate predvidjeti?

<p>
	Vozite cestom kao u situaciji na slici. Koju opasnost trebate predvidjeti?</p>
mokar i sklizak kolnik
nailazak djece preko ceste
smanjenu vidljivost

Informacije

U situaciji kao na slici vozač treba uočiti prometni znak A34 "djeca na cesti" koji označuje blizinu mjesta na kojim se djeca češće i u većem broju kreću.

Odaberi pitanje