Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Ponašanje sudionika u prometu

Kako će postupiti kulturan vozač u situaciji prikazanoj na slici?

<p>
	Kako će postupiti kulturan vozač u situaciji prikazanoj na slici?</p>
ubrzati i prijeći u lijevu prometnu traku
zvučnim znakom upozoriti pješake da požure
stati i omogućiti pješacima siguran prelazak kolnika

Informacije

Ako se na obilježenom pješačkom prijelazu ne upravlja uređajima za davanje prometnih svjetala ni znacima ovlaštene osobe, vozač je dužan pješačkom prijelazu približavati se sigurnom brzinom tako da ne ugrožava pješaka, odnosno tako da može zaustaviti svoje vozilo kako bi propustio pješaka koji su već stupili na pješački prijelaz.

Odaberi pitanje