Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Cesta i njena obilježja

U kojim će uvjetima prianjanje guma na cesti biti smanjeno?

ako je cesta mokra
ako je cesta s nepreglednim dionicama
ako je cesta prekrivena snijegom

Informacije

Prijanajnje guma na cesti biti će smanjeno na glatkoj, istrošenoj, mokroj, blatnoj, zaleđenoj, snježnoj podlozi. Prijanjanje ovisi o: - vrsti kolničkog zastora, - stanju kolničkog zastora, - površini kolnika, - vrsti i stanju guma

Odaberi pitanje