Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Cesta i njena obilježja

Što je zaustavni put vozila?

put koji vozilo prijeđe od trenutka kada vozač pritisne na papučicu kočnice pa do potpunog zaustavljanja vozila
put koji vozilo prijeđe od trenutka kada je vozač uočio opasnost na cesti pa do potpunog zaustavljanja vozila

Informacije

Put koje vozilo prođe od trenutka kada vozač uoči opasnost ili zapreku na cesti do potpunog zaustavljanja vozila naziva se zaustavni put. Zaustavni put sastoji se od puta reagiranja i puta kočenja.

Odaberi pitanje