Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Cesta i njena obilježja

Što je put kočenja?

put koji prijeđe vozilo od trenutka kada vozač pritisne na papučicu kočnice pa do potpunog zaustavljanja vozila
put koji prijeđe vozilo od trenutka kada je vozač uočio opasnost na cesti pa do potpunog zaustavljanja vozila

Informacije

Put koji prijeđe vozilo od trenutka kada vozač pritisne papučicu kočnice pa do potpunog zaustavljanja vozila zove se put kočenja.

Odaberi pitanje