Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Cesta i njena obilježja

O čemu ovisi jačina centrifugalne sile pri vožnji kroz zavoj?

o masi vozila
o brzini vožnje
o stanju kolnika
o polumjeru zavoja

Informacije

Centrifugalna sila ovisi o: -brzini (v) -masi (m) -polumjeru zavoja (r) Formula glasi: Fc= mv 2/ r

Odaberi pitanje