Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Cesta i njena obilježja

O čemu ovisi duljina puta reagiranja?

o brzini vožnje
o vremenskim prilikama
o vremenu potrebnom za reakciju vozača

Informacije

Duljina puta reagiranja ovisi o: - brzini, - o vremenu reagiranja vozača

Odaberi pitanje