Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Cesta i njena obilježja

Kada dolazi do  zanošenja vozila u zavoju?

kada je centrifugalna sila veća od raspoložive bočne sile trenja
kada je raspoloživa bočna sila trenja veća od centrifugalne sile

Informacije

Ako je centrifugalna sila veća od raspoložive bočne sile trenja, dolazi do zanošenja vozila. Vozila sa stražnjim pogonom podložna su zanošenju. To se često događa ako se prevelikom brzinom uđe u zavoj, a prilikom jačeg kočenja dolazi do blokiranja stražnjih kotača i njihovog pomicanja u stranu.

Odaberi pitanje