Pitanja i odgovori

1. Kako instalirati aplikaciju?
 
Aplikacije se instalira putem Google Play i Apple App store trgovina.
 
2. Kako se prijaviti na ispit?
 
Za početak simulacije ispita potrebno je kliknuti na ikonu "Ispit". Prva simulacija je besplatna, a za daljnje vježbanje potrebno je otključati tu funkcionalnost.
 
3. Da li se aplikacija dodatno naplaćuje nakon instalacije?
 

Ne, sav sadržaj je besplatan.

 
4. Kako pratim vlastiti napredak u rješavanju ispita?
 
Aplikacija zapisuje riješene ispite i moguće je proći kroz prije riješene ispite i usporediti rezultate.
 
5. Kako uključiti / isključiti zvukove u aplikaciji?
 
Klikom na ikonu "Podešavanja" se dolazi do kontrola za zvuk unutar aplikacije.