Prometni znakovi / Znakovi opasnosti / Radovi na cesti

Radovi na cesti
Značenje

Označava blizinu mjesta na kojem se izvode radovi na cesti. Osnovna boja znaka je žuta. Znak se izvodi najmanje s koeficijentom retrorefleksije razreda RA2. Znak se postavlja neposredno ispred mjesta na kojem se izvode radovi. Tijekom noći i u uvjetima smanjene vidljivosti znaku se mora dodati »žuto trepćuće svjetlo za obilježavanje radova na cesti i zapreka« (G17).

Odaberite znak: