Prometni znakovi / Znakovi opasnosti / Opasnost na cesti

Opasnost na cesti
Značenje
Znak »opasnost na cesti« (A01) označuje blizinu dijela ceste ili mjesta na cesti na kojem sudionicima u prometu prijeti opasnost za koju Pravilnikom nije predviđen poseban znak »opasnosti«. Znaku mora biti dodana dopunska ploča koja objašnjava opasnost koja prijeti. Kad se znak postavlja za označavanje radova na cesti, prepreka i oštećenja kolnika, osnovna mu boja je žuta.

Odaberite znak: