Prometni znakovi / Znakovi opasnosti / Neravan kolnik (ulegnuća kolnika)

Neravan kolnik (ulegnuća kolnika)
Značenje
Znak »neravan kolnik« označuje blizinu dijela ceste na kojem je cesta neravna zbog ulegnuća kolnika (A18).

Odaberite znak: