Prometni znakovi / Znakovi opasnosti / Kamenje pada

Kamenje pada
Značenje

Označavaju blizinu dijela ceste na kojoj postoji opasnost od kamenja što pada ili od kamenja što se nalazi na cesti. Simbol na znaku mora biti usklađen sa stvarnom situacijom.

Odaberite znak: