Mobilna aplikacija za učenje prometnih propisa

Prometni znakovi / Znakovi obavijesti / Dopuštena brzina na pojedinom prometnom traku

Dopuštena brzina na pojedinom prometnom traku
Značenje
Znak »dopuštena brzina na pojedinom prometnom traku« (C93) označuje najmanju dopuštenu brzinu na pojedinoj prometnoj traci. Brzine na znaku dane su kao primjer. Simboli na znakovima moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanju na njima. Znak postavljen na autocesti zelene je boje, a na brzoj je cesti plave boje.
© Autoskola-ispiti.com, sva prava pridržana 2019