Prometni znakovi / Znakovi obavijesti za vođenje prometa / Predputokaz za izlaz

Predputokaz za izlaz
Značenje

Označavaju smjer kretanja do naseljenih mjesta ispisanih na znaku. Svako polje na znaku može imati najviše dva, a samo iznimno tri naziva za naseljena mjesta unutar polja. Ako na znaku D06 nema dovoljno mjesta za navesti sva odredišta, postavlja se znak D06-1. Maksimalni broj odredišta na znaku D06-1 je šest. Na istom znaku smije se postaviti samo jedno polje za označavanje jednog smjera kretanja. Boja podloge polja za označavanje smjera kretanja određuje se prema vrsti ceste na koju se upućuje. Znakovi se izvode najmanje s koeficijentom retrorefleksije razreda RA2. Na znaku se može izvesti oznaka broja ceste, »nacionalna auto oznaka« (C124) te odgovarajući simbol. Na znaku se može izvesti oznaka broja ceste, »nacionalna auto oznaka« (C124) te odgovarajući simbol.

Odaberite znak: