Prometni znakovi / Znakovi izričitih naredbi / Zabrana prometa za teretne automobile

Zabrana prometa za teretne automobile
Značenje
Znak »zabrana prometa za teretne automobile« (B07) označuje cestu, odnosno dio ceste na kojem je zabranjen promet teretnim automobilima. Ako je znaku ispod simbola kamiona upisana najveća dopuštena masa kamiona, zabrana vrijedi samo za one teretne automobile čija najveća dopuštena masa premašuje označenu.

Odaberite znak: