Prometni znakovi / Znakovi izričitih naredbi / Zabrana prometa za mopede i bicikle

Zabrana prometa za mopede i bicikle
Značenje
Znak »zabrana prometa za mopede i bicikle« (B17) označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet mopedima i biciklima.

Odaberite znak: