Mobilna aplikacija za učenje prometnih propisa

Prometni znakovi / Oznake na kolniku i drugim površinama / Strelice - smjer kretanja u garažama

Strelice - smjer kretanja u garažama
Značenje
Strelicama se na kolniku obilježava obvezan smjer kretanja vozila - ako su obilježene u prometnoj traci obrubljenoj punom crtom - i njima se obavješćuju vozači o namjeni prometnih traka - ako su obilježene u traci obrubljenoj isprekidanom crtom.
© Autoskola-ispiti.com, sva prava pridržana 2019