Prometni znakovi / Oznake na kolniku i drugim površinama / Strelice - jedan smjer

Strelice - jedan smjer
Značenje
Strelicama se na kolniku obilježava obvezan smjer kretanja vozila – ako su obilježene u prometnoj traci obrubljenom punom crtom – i njima se obavješćuju vozači o namjeni prometnih traka – ako su obilježene u traku obrubljenom isprekidanom crtom.

Odaberite znak: