Mobilna aplikacija za učenje prometnih propisa
Evakuacijska crta
Značenje
Evakuacijska crta na oblozi tunela označava se cijelom dužinom tunela sa strane na kojoj se nalaze ulazi u pješačke prolaze i prolaze za vozila, crtom širine 50 cm u crvenoj boji (RAL 2002). Evakuacijska crta na oblozi tunela izvodi se tako da je donji rub crte na visini od 90 cm od razine pješačkog hodnika.
© Autoskola-ispiti.com, sva prava pridržana 2019