Prometni znakovi / Dopunske ploče / Dopunska ploča

Dopunska ploča
Značenje
Dopunska ploča E50 označuje potrebu isključenja rada motora vozila zbog dužeg stajanja i smanjenja opasnih tvari u zraku. Isključivo je vezana uz rad crvenog signala prometnih svjetala. Osnovna boja dopunske ploče je bijela, sa simbolom ključa sive boje i upisanim natpisom crne boje. Dopunska se ploča postavlja kad je povećana koncentracija opasnih tvari u zraku.

Odaberite znak: