Prometni propisi i pravila

Što označuje žaruljica na instrumentnoj ploči sa simbolom  na slici?


	Što označuje žaruljica na instrumentnoj ploči sa simbolom  na slici?
  • temperaturu rashladne tekućine
  • tlak motornog ulja
  • punjenje akumulatora

Informacije

Uključivanje kontrolnih žaruljica crvene boje zahtjeva od vozača brzo reagiranje i prestanak vožnje. U pravilu treba kontaktirati ovlašteni servis ili pomoć na cesti. Kontrolna svjetiljka na slici je indikacija problema sa tlakom motornog ulja.

Odaberite pitanje: