Prometni propisi i pravila

Kako se vozač može uvjeriti da može započeti neku radnju vozilom?

  • okretanjem vozila
  • pogledom ispred vozila i preko ramena
  • pogledom u unutarnje zrcalo

Informacije

Prije započinjanja neke radnje vozilom u prometu vozač je dužan uvjeriti se da to može učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu ili imovinu, vodeći pritom računa o položaju vozila te o smjeru i brzini kretanja. Uvjeriti se može pogledom ispred vozila, pogledom na vozačka zrcala i pogledom preko ramena.

Odaberite pitanje: