Mobilna aplikacija za učenje prometnih propisa

Na čemu se mora temeljiti ponašanje sudionika u prometu?

na međusobnom uvažavanju
na agresivnom ponašanju
na partnerskom odnosu
Informacije

Ljudsko ponašanje u prometu proizlazi od naučene prometne kulture. Zato se i ponašanje sudionika u prometu mora temeljiti na partnerskom odnosu i međusobnom uvažavanju.

© Autoskola-ispiti.com, sva prava pridržana 2019