Prometni propisi i pravila

Kojom prometnom površinom se kreću pješaci na slici?


	Kojom prometnom površinom se kreću pješaci na slici?
  • pješačkom stazom
  • obilježenim pješačkim prijelazom
  • nogostupom

Informacije

Pješak se ne smije kretati ni zadržavati na kolniku. U iznimnim situacijama kada ne postoje posebne površine za njegovo kretanje pješak se može koristiti kolnikom. Pješak za kretanje mora koristiti nogostup ili drugu površinu određenu za kretanje pješaka, odnosno površinu pokraj kolnika prikladnu za kretanje pješaka. Ukoliko ne postoje pješačke površine, pješak se dužan kretati uz rub kolnika jedan iza drugoga ne ometajući promet vozila. Na cesti izvan naselja pješak se dužan kretati uz lijevi rub kolnika u smjeru kretanja. Iznimno, pješak se na cesti izvan naselja može kretati uz desni rub kolnika samo kad je takvo kretanje za njega sigurnije (nepregledan zavoj, ponor, zasjek, usjek...) Pješak na slici kreće se nogostupom. Nogostup je posebno uređena prometna površina namijenjena za kretanje pješaka, koja nije u razini s kolnikom ceste ili je od kolnika odvojena na drugi način.

Odaberite pitanje: